Julius Caesar denarius

499.00

Weight: 3.71 g
size: 18 mm

Julius Caesar! Zeer populiare munt van Julius Caesar met zijn naam en een olifant. De keerzijde refereert aan het hogepriesterschap van Caesar en de voorzijde waarschijnlijk een olifant als personificatie van Caesar zelf, de onverzettelijke, en de slang als gevaar als zijn er ook bronnen die zeggen dat het gaat om een carnyx, een Gallische trompet met dierenkop. Dan zou het betekende dat Caesar het Gallische leger aan het verpletteren was. Deze beroemde munt is geslagen ten tijde dat Caesar de Rubicon overstak.

Julius Caesar! Very popular coin of Julius Caesar with his name and an elephant. The reverse refers to the high priesthood of Caesar and the obverse probably an elephant as a personification of Caesar himself, the indomitable, and the serpent as a danger, although there are also sources that say it is a carnyx, a Gallic trumpet with an animal head. Then it would have meant that Caesar was crushing the Gallic army. This famous coin was struck at the time when Caesar crossed the Rubicon.

Availability: 1 in stock Categories: ,