Maritieme Medaille 1940–1945

100.00

Description

Maritieme Medaille 1940–1945. Deze medaille werd in juli 1941 ingesteld en toegekend aan leden van de Belgische marine, koopvaardij of vissersvloot voor heldendaden bij het redden van schepen of levens tijdens een actie tegen de vijand.Later werd besloten om de medaille toe te kennen aan marinepersoneel die twee jaar of langer aan boord van een geallieerd oorlogsschip (meestal aan boord van een Royal Navy-schip) hadden gediend en voor degenen die tweemaal schipbreuk hadden geleden als gevolg van gevechtsacties.

Maritime Medal 1940–1945. This medal was instituted in July 1941 and awarded to members of the Belgian navy, merchant navy or fishing fleet for heroic deeds in saving ships or lives during an action against the enemy. It was later decided to award the medal to naval personnel who had served two years or had served longer aboard an Allied warship (usually aboard a Royal Navy ship) and for those who had twice been shipwrecked as a result of combat action.

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Maritieme Medaille 1940–1945”

Availability: 1 in stock Categories: , ,