Sceatta Continentaal runentype Metcalf serie D type 2c

399.00

(circa 695-720) NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) – FRIESE GEBIEDEN & RIJNDELTA – PSEUDO ANGEL-SAKSISCHE MUNTSLAG – Sceatta z.j.

Metcalf suggereert Domburg als mogelijke muntplaats van dit type. Talrijke recente losse vondsten in Friesland ondersteunen deze hypothese niet. Vermoedelijk is het geslagen op verschillende locaties langs de kust. Deze munt is geslagen ten tijde van de kerstening van de Friese gebieden (van de Rijn tot aan het waddengebied) door Willibrord. Hij was op 22 november 695 tot aartsbisschop van Utrecht benoemd en had tot taak de Friezen te bekeren. In 699 werd hij echter gevangen genomen door de Friese koning Radboud,die hem vervolgens weer vrijliet. Pas zo’n twintig jaar later werden onder bisschop Bonifacius weer serieuze nieuwe bekeringspogingen ondernomen. Diens ergelijke bekeringswijzen werden niet gewaardeerd,hetgeen leidde tot de moord op hem in 754 te Dokkum.

Availability: 1 in stock Categories: , Tag: